منو کافه آنلاین

نوشیدنی ها

منو نوشیدنی های گرم و سرد

Product Image
۴۲ هزار

کاپوچینو

توضیحات :

Product Image
۳۱ هزار

لاته آرت 2

توضیحات :

Product Image
۴۲ هزار

کاپو منو آنلاین

توضیحات :

Product Image
۲۷ هزار

لاته آرت

توضیحات :

Product Image
۴۲ هزار

کافه هندی

توضیحات :

Product Image
۲۷ هزار

کافه ایرلند

توضیحات :

Product Image
۳۱ هزار

کافه لیت

توضیحات :

Product Image
۴۸ هزار

کافه دارک

توضیحات :

قهوه خام ما

مشتریان عزیز میتوانید بهترین قهوه های بازار را از همین کافه تهیه فرمایید

Product Image
۱۹۹ هزار

قهوه ترک

آسیاب شده از بهترین دانه های قهوه با درشتی متناسب قهوه ترک

Product Image
۲۴۲ هزار

اسپرسو

آسیاب شده از بهترین دانه های قهوه با درشتی متناسب قهوه اسپرسو

Product Image
۲۹۵ هزار

برزیلی

بهترین نوع قهوه خام آسیاب شده جهت اسپرسو از قهوه برزیلی

Product Image
۳۴۴ هزار

کاپوچینو

طعم لذیز یک کاپوچینو را امتحان کنید